Automatizácia správy skladu e-shopu pomocou webovej aplikácie

V prípade, že nemáte e-shop prepojený s ERP systémom, ktorý by za vás plnohodnotne riešil skladové hospodárstvo a logistiku, no zároveň disponujete väčšími skladmi, s napojením na B2B dodávateľov, môže byť pre vás správa takéhoto obchodu celkom problematická. Tento problém sme pre nášho klienta Biele More vyriešili multifunkčnou webovou aplikáciou pre správu skladov. Základná logika…